Welkom bij de onderwijsadviseurs

Drs. Tanja van Beukering, de Onderwijsadviseurs

Drs. Tanja van Beukering

De onderwijsadviseurs zijn al lange tijd geworteld in het onderwijs, de opleidingen en de onderwijsbegeleiding. Wij werken voor schoolbesturen, schoolteams, begeleidingsprofessionals en de overheid in Nederland, Vlaanderen, op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten en in Suriname. Speerpunt is onderwijskwaliteit met bijzondere aandacht voor de rol van de leraar bij het omgaan met leerlingen met ‘additional needs’.
Lees verder over ons

Laatste nieuws

Posted on 12 september 2015 in Homepage slider, Kees van der Wolf, NieuwsComments Off

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao op donderdag 6 november 2014.

Posted on 3 maart 2015 in Homepage slider, Homepage slider-en, Kees van der Wolf, Nieuws, Publicaties, Tanja van Beukering 1 Comment

Pameijer, N. & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven: Acco.

Posted on 5 december 2014 in Homepage slider, Kees van der Wolf, Nieuws, Publicaties, Tanja van BeukeringComments Off

Wolf, K. van der, Beukering, T. van & Veldkamp, T. (2014). Succesvol omgaan met gedragsproblemen. Trainingsmateriaal bij gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco.

Read all news