Publicaties

Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek:

Afbeelding

Meijer, W., Pameijer, N. & Beukering, T. van (2001). Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek: implementatie en keuzeproces. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40 (6), 300 – 312.


Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek:

Afbeelding

Beukering, T. van, Meijer, W. & Pameijer, N. (2001). Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek: overeenkomsten en verschillen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40 (1), 24 – 37.


Interne begeleiding in het basisonderwijs:

Afbeelding

Beukering, T. van, Meijer, W. & Roede, E. (2001). Interne begeleiding in het basisonderwijs: onderzoek en praktijkvisies in perspectief. Leuven: Acco.


Stevens, L. & Wolf, J.C. van der (2001). Kennisproductie in de Nederlandse Orthopedagogiek. Proeve van een probleemstelling.

Stevens, L. & Wolf, J.C. van der (2001). Kennisproductie in de Nederlandse Orthopedagogiek. Proeve van een probleemstelling. Pedagogiek: wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 21 (4), 313-328.


Working with Challenging Parents within the Framework of Inclusive Education

Afbeelding

Wolf, K. van der & Beukering, T. van (2001). Working with Challenging Parents within the Framework of Inclusive Education. In F. Smit, K. van der Wolf & P. Sleegers (Eds.), A Bridge to the Future. Collaboration between Parents, Schools and Communities (pp. 149-156). Nijmegen: ITS.


On the Relation between Social-Emotional and School Functioning

Afbeelding

Roeser, R, Wolf, J.C. van der & Strobel, K. (2001). On the Relation between Social-Emotional and School Functioning During Early Adolescence: Preliminary Findings from Dutch and American Samples. Journal of School Psychology, 39, 2, 111-139.