Publicaties

Professional in de spiegel: werkwijze.

Afbeelding

Touw, H. & Beukering, T. van (2009). Professional in de spiegel: werkwijze. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48 (11), 461-467.


Professional in de spiegel: achtergronden.

Afbeelding

Touw, H. & Beukering, T. van (2009). Professional in de spiegel: achtergronden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48 (11), 453-460.


Gedragsproblemen in scholen: het denken en handelen van leraren.

Afbeelding

Wolf, K. van der & Beukering, T. van (2009). Gedragsproblemen in scholen: het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco Boek bestellen We zijn met dit boek genomineerd voor de Martinus J. Langeveldprijs. Zie hier het juryrapport


Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam.

Afbeelding

Pameijer, N., Beukering, T. van & Lange, S. de (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. Samen met collega’s, leerlingen en ouders aan de slag. Leuven: Acco.


Bewerkelijke ouders in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

Afbeelding

Wolf, K. van der (2009). Bewerkelijke ouders in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. In F. Smit (red.), Ouders en school. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in de praktijk (pp. 62-70). Den Haag: Sdu Uitgevers i.s.m. Expertisecentrum Download The Lumineers Flapper Girl download mp3 Ouders, School en Buurt.