Publicaties

Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs.

Afbeelding

Pameijer, N., Beukering, T. van, Wulp, M. van der & Zandbergen, A. (2012). Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs. Leuven: Acco.


De kracht van de ‘lekenbenadering’.

Afbeelding

Wolf, K. van der (2012) De kracht van de ‘lekenbenadering’. Over leerlingenzorg en schoolontwikkeling. BasisschoolManagement, 26 (5), 4-8.


Rechtvaardig onderwijs. Slotakkoord lectoraat Petra Ponte ‘Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis’

Afbeelding

Wolf, K. van der (2012). Passend onderwijs: van probleemdossier naar kwaliteitsimpuls. In G. Verbeek & B. Smit (Red.), Rechtvaardig onderwijs. Slotakkoord lectoraat Petra Ponte ‘Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis’ (pp. 75-78). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.


Leerwegondersteunend onderwijs. Te veel deelnemers, te weinig resultaten.

Afbeelding

Wolf, K. van der & Peet, A. van (2012). Leerwegondersteunend onderwijs. Te veel deelnemers, te weinig resultaten. MESO Magazine, 32 (187), 22-26.


Over de ‘verdeskundiging’ van de opvoeding:

Afbeelding

Wolf, K. van der (2012). Over de ‘verdeskundiging’ van de opvoeding: stoppen met ge-screen, ge-therapie en de etikettenmachine. In F. Smit (Red.), Brug naar de toekomst. Partnership Ouders, school en buurt. Meesterklasbijdragen 2 (pp. 59-65). Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.