Trainingen

In het kader van Passend Onderwijs verzorgt Tanja van Beukering trainingen voor schoolteams in het regulier onderwijs (PO, VO en MBO) en speciaal onderwijs (SO). Ook verzorgt zij trainingen voor professionals die zich richten op de ondersteuning van Passend Onderwijs in scholen en samenwerkingsverbanden, zoals orthopedagogen en schoolpsychologen, intern en ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en zorgcoördinatoren.

De trainingen gaan over: Handelingsgericht werken (HGW), Handelingsgerichte diagnostiek (HGD), aanpak van gedragsproblemen in de klas (en de school) en ‘Leraar in de spiegel’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van trainingen voor uw organisatie?
Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Recente trainingen

  • MBO Rijnland, Zoetermeer (2018)

Thema: Omgaan met ‘bumpy moments’ en diversiteit

  • Oosterlicht College, Nieuwegein (2017)

Thema: Handelingsgericht werken

  • Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College, Alphen aan den Rijn (2016)

Thema: Passend onderwijs en Handelingsgericht werken

  • SIGE Curaçao (2014-2016)

Thema: Integrale leerlingenzorg: handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek

  • VVOB/MINOV Suriname (2013-2016)

Thema: Preventie en aanpak gedragsproblemen in VO-J