Lezingen

Tanja van Beukering verzorgt lezingen voor schoolteams, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, overheid en multidisciplinaire teams in onderwijs en jeugdzorg. Thema’s: onderwijskwaliteit en leerlingenzorg

Recente lezingen

  • MBO Rijnland, College Gezondheidszorg, Leiden (15 januari 2019)

Thema: Handelingsgericht werken in het perspectief van passend onderwijzen

  • Stedelijk IB netwerk-Samenwerkingsverband Utrecht PO (20 september 2018)

Thema: Handelingsgericht Werken: een sterke basis voor onderwijs en ondersteuning

  • HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies)-EDventure (15 mei 2018)

Thema: Leerlingbegeleiding in perspectief

  • Oosterlicht College, Nieuwegein (2017)

Thema: Handelingsgericht werken

  • Medilex (7 december 2016)

Thema: Gedragsproblemen in scholen, inzetten op de relatie.

  • Universiteit van Curaçao (27 januari 2016)

Thema: Gedragsproblemen in scholen. Openbare lezing op Bonaire d.d. 27 januari 2016

  • Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel in Amsterdam (13 april 2016)

Thema: Gedragsproblemen: het denken en handelen van leraren

  • INNOVO Stichting voor Katholiek Onderwijs in Zuid en Midden-Limburg (18 mei 2016)

Thema: Gedragsproblemen in scholen: Omgaan met ‘bumpy moments’

Televisiewerk

Behalve voor lezingen zijn de Onderwijsadviseurs regelmatig gevraagd als experts op te treden in televisieprogramma’s. Hieronder enkele voorbeelden.

Meer informatie en boekingen

Wilt u meer informatie of Tanja van Beukering boeken voor een lezing?
Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.