Trainingen

In het kader van Passend Onderwijs verzorgt Tanja van Beukering trainingen voor schoolteams in het regulier onderwijs (PO, VO en MBO) en speciaal onderwijs (SO). Ook verzorgt zij trainingen voor professionals die zich richten op de ondersteuning van Passend Onderwijs in scholen en samenwerkingsverbanden, zoals orthopedagogen en schoolpsychologen, intern en ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en zorgcoördinatoren.

De trainingen gaan over: Handelingsgericht werken (HGW), Handelingsgerichte diagnostiek (HGD), aanpak van gedragsproblemen in de klas (en de school) en ‘Leraar in de spiegel’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van trainingen voor uw organisatie?
Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Recente trainingen

  • Stichting Volare Speciaal voor Onderwijs, Nunspeet (18 april 2019)

Thema: Samenspel van onderwijs, ondersteuning en diagnostiek vanuit een handelingsgericht perspectief

  • MBO Rijnland, Entreeopleiding, Zoetermeer (5 en 11 maart 2019)

Thema: Omgaan met ‘bumpy moments’ in de les en de opleiding

  • MBO Rijnland, Middelbaar Laboratoriumonderwijs, Leiden (27 augustus 2019)

Thema: Handelingsgericht werken en het werken met groepsplannen

  • Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht (27 maart2018)

Thema: Handelingsgericht werken: naar een doelgerichte, concrete en realistische aanpak van leerlingen met extra onderwijsbehoeften

  • De Keerkring speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, Zoetermeer (9 oktober 2018)

Thema: toetsing werkzaamheden CVB SO/VSO aan uitgangspunten en werkwijzen van Handelingsgerichte diagnostiek en Handelingsgericht werken

  • Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht (29 oktober 2018)

Thema: Handelingsgericht werken: van klassenoverzicht naar groepsplan

  • Oosterlicht College, Nieuwegein (2017)

Thema: Handelingsgericht werken

  • Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College, Alphen aan den Rijn (2016)

Thema: Passend onderwijs en Handelingsgericht werken

  • SIGE Curaçao (2014-2016)

Thema: Integrale leerlingenzorg: handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek

  • VVOB/MINOV Suriname (2013-2016)

Thema: Preventie en aanpak gedragsproblemen in VO-J