Publicaties

Stress in the Student-Teacher relationship in Dutch Schools

Afbeelding

Everaert, H. A. & Wolf, J.C. van der (2006). Stress in the Student-Teacher Relationship in Dutch Schools: A Replication Study of Greene, Abidin, and Kmetz’s Index of Teaching Stress (ITS). In R. Lambert & C. McCarthy (Eds.), Understanding Teacher Stress in an Age of Accountability (pp. 121-143). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing Inc.


Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider.

Afbeelding

Pameijer, N.K. & Beukering, J.T.E. van (2006). Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider. Samen met leraar, ouders en kind aan de slag. Leuven: Acco


Kopstukken van de orthopedagogiek

Afbeelding

Wolf, K. van der (2006). Frits Grewel (1898-1973), neuroloog, kinderpsychiater en orthopedagoog. In J.D. van der Ploeg (Red), Kopstukken van de orthopedagogiek (pp. 53-65). Rotterdam: Lemniscaat.


Pedagogische kwaliteit in de basisschool

Wolf, K. van der (2006). De leerkracht en de ouders. In G. Geerdink, M. Volman & W. Wardekker (Red.), Pedagogische kwaliteit in de basisschool (pp. 145-154). Baarn: HBuitgevers.


Op zoek naar het perspectief van jongeren.

Afbeelding

Enthoven, M. & Wolf, K. van der (2006). Veerkracht in het Mytylonderwijs: Op zoek naar het perspectief van jongeren. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45, 56-71.