Welkom bij de onderwijsadviseurs

Drs. Tanja van Beukering

De onderwijsadviseurs zijn al lange tijd geworteld in het onderwijs, de opleidingen en de onderwijsbegeleiding. Wij werken voor schoolbesturen, schoolteams, begeleidingsprofessionals en de overheid in Nederland, Vlaanderen, op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten en in Suriname. Speerpunt is onderwijskwaliteit met bijzondere aandacht voor de rol van de leraar bij het omgaan met leerlingen met ‘additional needs’.
Lees verder over ons

Publicaties

Beukering., T. van & Bosma, T. (2023). Succesvol opleiden in het MBO. Praktische kwaliteitsaanpak voor onderwijs, begeleiding en studentondersteuning. Den Haag-Leuven: Acco.

Verwoerdt, A., & Beukering, T. van (2021). Onderwijs en jeugdhulp: samen koers bepalen en doelgericht navigeren. PO-Magazine, 9 (1), 38-41.

Wolf, K. van der (2014). Van theorie naar werken in het wild. De Nieuwe Meso, 1 (2), 41-46.

Alle publicaties