Welkom bij de onderwijsadviseurs

Drs. Tanja van Beukering, de Onderwijsadviseurs

Drs. Tanja van Beukering

De onderwijsadviseurs zijn al lange tijd geworteld in het onderwijs, de opleidingen en de onderwijsbegeleiding. Wij werken voor schoolbesturen, schoolteams, begeleidingsprofessionals en de overheid in Nederland, Vlaanderen, op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten en in Suriname. Speerpunt is onderwijskwaliteit met bijzondere aandacht voor de rol van de leraar bij het omgaan met leerlingen met ‘additional needs’.
Lees verder over ons

Publicaties

Wolf, K. van der (2014). Van theorie naar werken in het wild. De Nieuwe Meso, 1 (2), 41-46.

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao op donderdag 6 november 2014.

Pameijer, N. & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven: Acco.

Alle publicaties