Over ons

Tot 9 november 2014 vormden Kees van der Wolf en Tanja van Beukering de Onderwijsadviseurs. Na het overlijden van Kees van der Wolf in 2014 zet Tanja van Beukering, de Onderwijsadviseurs voort.

Drs. Tanja van Beukering

Tanja van Beukering studeerde pedagogische en onderwijskundige wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte vanaf 1974 als schoolpedagoog bij het Advies en Begeleidingscentrum voor het onderwijs in Amsterdam (ABC). Vanaf 1991 was zij verbonden aan het Gemeentelijk Pedologisch Instituut in Amsterdam (GPI, tegenwoordig De Bascule). Zij was tevens werkzaam als docent pedagogiek bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Van 1994 tot 1998 was zij lid van de Onderwijsraad. Van 2003 tot 2007 was zij als onderwijsadviseur en docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek (Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht).

Op het terrein van Handelingsgerichte diagnostiek, Handelingsgericht werken en Gedragsproblemen is zij betrokken bij professionaliserings- en implementatietrajecten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs, zowel in Nederland, Vlaanderen, Suriname als op Curaçao en Bonaire. Over deze thema’s publiceert zij tevens.

Tanja van Beukering heeft ruim 30 jaar ervaring als supervisor. Zij is supervisor voor het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, K&J) t.b.v. de postacademische opleiding tot schoolpsycholoog (RINO).Wilt u meer informatie over supervisie? Neem dan gerust contact op.

Onze kernwaarden: betrokken, deskundig, ervaren:

Betrokken:

  • uitgaan van de vragen van de opdrachtgever
  • respect voor wat er al is ontwikkeld en wat er al goed gaat in de organisatie
  • gerichtheid op verschillende lagen van de organisatie (primair proces, management, bestuur en toezicht)

Deskundig:

  • up-to-date wetenschappelijke en praktijkkennis blijkend uit vele (inter)nationale publicaties in wetenschappelijke en veldgerichte tijdschriften en boeken.
  • presentaties in het praktijkveld en op conferenties.
  • docentschap in postmaster-opleidingen

Ervaren:

  • zeer ruime werkervaring (ook internationaal) op het terrein van opleiden, trainen, consultancy, coaching en supervisie.