Trainingsmateriaal bij “Succesvol omgaan met gedragsproblemen”.

Afbeelding

Bestel dit boek hier

Een gereedschapskist of wetenschappelijke toverstok met tips en trucs voor het oplossen van gedragsproblemen bestaat niet. We zullen het met iets anders moeten doen. Daarover gaat het boek Gedragsproblemen in scholen (Acco, 2009). Na het verschijnen ervan kregen de auteurs van vele kanten het verzoek om, passend bij dit boek, trainingsmateriaal uit te werken voor de lerarenopleidingen en de opleidingen ‘Master Special Educational Needs’. Het moest ook bruikbaar zijn voor de nascholing van schoolteams in het primair en het voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs. Deze publicatie komt aan dit verzoek tegemoet.

Met het trainingsmateriaal willen de auteurs leraren en studenten stimuleren om in hun klas (en school) op een probleem-oplossende manier te denken en te handelen bij gedragsproblemen. Niet de problemen staan centraal, maar vooral de oplossing ervan. De volgende thema’s komen onder meer aan bod: een analyse van moeilijke praktijksituaties, de ontwikkeling van geldige intuïtieve oordelen, goede en minder goede ingrepen van leraren, concrete handvatten voor groeps- en leerlingbesprekingen en de systematische opbouw van preventie en aanpak van gedragsproblemen.

Het trainingsmateriaal is veelvuldig in de onderwijspraktijk beproefd, zowel in Nederland als daarbuiten.

Wolf, K. van der, Beukering, T. van & Veldkamp, T. (2014). Succesvol omgaan met gedragsproblemen. Trainingsmateriaal bij gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco.

Bestel dit boek hier


Theo - kopie (4)

Theo Veldkamp

Bij het schrijven van dit boek zijn wij de samenwerking aangegaan met Theo Veldkamp.  

Theo is specialist op het gebied van preventie en omgaan met gedragsproblemen en het helpen realiseren van een positief pedagogisch klimaat in de klas en de school. Theo adviseert en begeleidt op dit terrein talloze scholen in het hele land. Samen met teamleden formuleert hij adequaat leraargedrag. Daarbij besteedt hij veel aandacht aan de afstemming tussen leraren en leerlingen (en hun ouders) en de afstemming tussen teamleden onderling.

Theo is als geen ander in staat complexe onderwijssituaties te duiden en op een positieve manier bespreekbaar te maken. Hij heeft een uitgebreid repertoire van pedagogische vuistregels op klas- en schoolniveau. Hij combineert praktische en door eigen ervaring verworven kennis met hedendaagse theorieën. De uitgangspunten van handelings- en opbrengstgericht werken zijn volledig in zijn aanpak geïntegreerd.

Na 12 jaar leiding te hebben gegeven aan een school voor speciaal onderwijs is hij gecertificeerd als (team)coach van professionals. Zowel binnen als buiten het onderwijs coacht hij leidinggevenden en bestuurders. Ook coacht hij schoolteams bij veranderingsprocessen.

Theo heeft in verschillende samenwerkingsverbanden, als vertegenwoordiger van een groot schoolbestuur, mede vorm gegeven aan de ontwikkeling ‘Passend onderwijs’. Tevens is hij gecertificeerd trainer ‘Leraar in de spiegel’. Met deze methodiek stimuleert hij leraren tot inzicht in hun eigen constructen over leerlingen en de gevolgen hiervan voor hun interacties met hen.

Meer informatie over Theo Velkamp vindt u op zijn LinkedIn pagina