Succesvol opleiden in het MBO

Afbeelding

Beukering., T. van & Bosma, T. (2023). Succesvol opleiden in het MBO. Praktische kwaliteitsaanpak voor onderwijs, begeleiding en studentondersteuning. Den Haag-Leuven: Acco.

Opleidingen (in het MBO) zijn dagelijks op zoek naar manieren om de motivatie en betrokkenheid van studenten te vergroten, onderwijs te verbeteren, uitval te verminderen, begeleiding en ondersteuning te organiseren en te monitoren. Samenhang en afstemming zijn hierbij essentieel. Daarover gaat dit boek: het versterken van de kwaliteit van onderwijs, begeleiding en ondersteuning vanuit een samenhangend perspectief. De auteurs presenteren een praktische aanpak voor succesvol samenwerken tussen onderwijs, begeleiding en ondersteuning. Ze geven concrete handreikingen en aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk.
Hun brede expertise en ervaringen in het onderwijs, aangevuld met input van vele mbo-professionals, vormen de basis van dit boek. Ze onderbouwen hun aanpak vanuit drie kaders: handelingsgericht werken, drielagenmodel en kernaspecten van goed onderwijs, die essentieel zijn voor motivatie en betrokkenheid van studenten. Dit boek is bedoeld voor onderwijs- en ondersteuningsmanagers, teamleiders, zorgcoördinatoren, interne ondersteuners, slb-ers, bpv-begeleiders, docenten en instructeurs. Ook is het boek waardevol voor lerarenopleidingen. TANJA VAN BEUKERING (pedagoog en onderwijskundige) heeft ervaring in het PO, (V)SO, VO en MBO op het terrein van advisering, coaching en professionalisering. Samen met Noëlle Pameijer is zij grondlegger van handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. Tanja is werkzaam bij Van der Wolf-Van Beukering, onderwijsadviseurs. TIRZA BOSMA (schoolpsycholoog) is een ervaren opleider, trainer en onderzoeker in het PO, VO en MBO. Zij is werkzaam bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen en de Lerarenacademie van de Vrije Universiteit Amsterdam en als zelfstandig supervisor, schoolpsycholoog en trainer.

Klik hier om Succesvol Opleiden in het MBO te bestellen

Add a Comment