Bewerkelijke ouders in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

Afbeelding

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in de praktijk

Wolf, K. van der (2009). Bewerkelijke ouders in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. In F. Smit (red.), Ouders en school. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in de praktijk (pp. 62-70). Den Haag: Sdu Uitgevers i.s.m. Expertisecentrum Ouders, School en Buurt.

Add a Comment