Bijdrage de Onderwijsadviseurs aan TV uitzending spraakmakende zaken

Afbeelding

In het IKON televisieprogramma Spraakmakende Zaken van 07 juli  2013 wordt de onzekere toekomst voor kinderen met autisme in het onderwijs behandeld. Door de voorgenomen inperking van het speciaal onderwijs, zullen steeds meer kinderen met leermoeilijkheden of een gedragsstoornis zijn aangewezen op een gewone school. Maar die scholen zijn daar nog lang niet klaar voor, zo bleek uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De nieuwe wet Passend Onderwijs gaat ervan uit dat basisscholen alle leerlingen een passende plek bieden. Maar het geld voor extra ondersteuning ontbreekt en de klassen zijn te groot. Er dreigt nu een te grote werkdruk voor leerkrachten.  Veel ouders zijn bang dat hun kind binnenkort thuis komt te zitten. De Onderwijsadviseurs leverden als specialisten in de orthopedagogie  een bijdrage aan dit programma.

Add a Comment