Tanja van Beukering

Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek:

Afbeelding

Beukering, T. van, Meijer, W. & Pameijer, N. (2001). Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek: overeenkomsten en verschillen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40 (1), 24 – 37.


Interne begeleiding in het basisonderwijs:

Afbeelding

Beukering, T. van, Meijer, W. & Roede, E. (2001). Interne begeleiding in het basisonderwijs: onderzoek en praktijkvisies in perspectief. Leuven: Acco.


« Previous   1 2 3 4 5