Tanja van Beukering

Teachers’ personal constructs on problem behaviour:

Afbeelding

Beukering, J.T.E. van, Touw, J.M.F. & Everaert, H. (2005). Teachers’ personal constructs on problem behaviour: towards professional development. Paper presented at the International Practitioner Research Conference & Collaborative Action Research Network Conference (PRAR 2005), Utrecht, The Netherlands, November 4-6, 2005.


Persoonlijke constructen van leraren over gedragsmoeilijke leerlingen:

Afbeelding

Beukering, T. van & Touw, H. (2005). Persoonlijke constructen van leraren over gedragsmoeilijke leerlingen: via reflectie naar zelfinzicht en professioneel handelen. In H. Jansen (red.), Levend leren. Ontwikkeling, onderzoek en ondersteuning binnen het pedagogisch werkveld (pp. 143-157). Utrecht: Agiel.


Handelingsgerichte diagnostiek.

Afbeelding

Pameijer, N.K. & Beukering, J.T.E. van (2004). Handelingsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco.


Handelingsgerichte diagnostiek en indicatiestelling in het REC:

Afbeelding

Koning, W., Bakker, H.E., Pameijer, N., Beukering, T. van & Pijnenburg, H.M. (2003). Handelingsgerichte diagnostiek en indicatiestelling in het REC: een discussie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42 (9), 393 – 395.


Toelaatbaarheidsbepaling en handelingsgerichte diagnostiek:

Afbeelding

Beukering, T. van & Pameijer, N. (2002). Toelaatbaarheidsbepaling en handelingsgerichte diagnostiek: van gescheiden circuits naar functionele afstemming. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41 (9), 470 – 473.


Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek:

Afbeelding

Meijer, W., Pameijer, N. & Beukering, T. van (2001). Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek: implementatie en keuzeproces. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40 (6), 300 – 312.