Persoonlijke constructen van leraren over gedragsmoeilijke leerlingen:

Afbeelding

via reflectie naar zelfinzicht en professioneel handelen.

Beukering, T. van & Touw, H. (2005). Persoonlijke constructen van leraren over gedragsmoeilijke leerlingen: via reflectie naar zelfinzicht en professioneel handelen. In H. Jansen (red.), Levend leren. Ontwikkeling, onderzoek en ondersteuning binnen het pedagogisch werkveld (pp. 143-157). Utrecht: Agiel.

Download file

Add a Comment