Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam.

Afbeelding

Samen met collega’s, leerlingen en ouders aan de slag.

Pameijer, N., Beukering, T. van & Lange, S. de (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. Samen met collega’s, leerlingen en ouders aan de slag. Leuven: Acco

Boek bestellen

 

Add a Comment