Handelingsgericht werken in de klas.

Afbeelding

De leerkracht doet ertoe.

Pameijer, N., Beukering, T. van, Lange, S. de, Schulpen, Y. & Veire, H. van de (2010). Handelingsgericht werken in de klas. De leerkracht doet ertoe. Leuven: Acco.

Boek bestellen

Add a Comment