Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs.

Afbeelding

Pameijer, N., Beukering, T. van, Wulp, M. van der  & Zandbergen, A. (2012). Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs. Leuven: Acco.

Boek bestellen

Add a Comment