Handelingsgericht werken op school.

Afbeelding

Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag.

Pameijer, N., Beukering, T. van, Schulpen, Y. & Veire, H. van de (2007). Handelingsgericht werken op school. Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven: Acco.

Boek bestellen

Add a Comment