Handelingsgericht werken op school:

Afbeelding

de bijdrage van de remedial teacher.

Pameijer, N., Beukering, T. van & Lange, S. de (2010). Handelingsgericht werken op school: de bijdrage van de remedial teacher. Tijdschrift voor Remedial teaching, 18 (5), 6-11.

 

Add a Comment