In het hoofd van de meester

Afbeelding

Gedragsproblemen in onderwijs in ecologisch perspectief.

Dit boek gaat over gedragsproblemen in de onderwijspraktijk. Het thema van de bruikbaarheid van wetenschappelijke kennis voor de onderwijspraktijk komt op verschillende manieren aan de orde. Het boek is geschikt voor studenten op het terrein van de Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen op het niveau van het Hoger Beroeps Onderwijs en de Universitaire Opleidingen. Ook opleiders, behandelaars, schoolbegeleiders, beleidsmakers en onderzoekers kunnen ervan profiteren.
Ingegaan wordt op vragen als: hoe komt het dat er in scholen zo weinig wordt geprofiteerd van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van emotionele en gedragsproblemen? Waarom zijn programma’s in de bestaande vorm vaak onbruikbaar en hoe zou er toch van geprofiteerd kunnen worden? Welke preventieve en curatieve werkwijzen zijn effectief op dit terrein? En nog vele andere vragen komen uitgebreid aan bod.

Wolf, K. van der (2003). In het hoofd van de meester. Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk in ecologisch perspectief. Utrecht: Uitgeverij Agiel.

Boek bestellen

Add a Comment