Het wassende water van de leerlingenzorg:

Afbeelding

Hoe meer zorgprofessionals in de scholen, hoe meer problemen?

De onvrede in het Nederlandse onderwijs wordt vaak in verband gebracht met toenemende problemen van jongeren, afnemende onderwijskwaliteit, financiële krapte en bezuinigingen op personeel. Het beeld is dat steeds moeilijker werk door steeds minder mensen moet worden uitgevoerd. Dit klopt volgens Van der Wolf echter niet. Het aantal professionals in scholen is de laatste jaren juist fors gestegen en zal nog verder groeien. Ook betoogt Van der Wolf dat er geen sprake is van een toename van jeugdproblematiek of afnemende onderwijskwaliteit.

Download file

Add a Comment