Publicatie ‘Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Afbeelding

Thema’s: doel- en opbrengstgericht werken op verschillende niveaus, klassen- en leerlingenbesprekingen, samenwerken met jongeren en hun ouders, benutten van krachten en kansen, actiegericht werken met ondersteuningsteams in en rondom de school en verwijzingen naar speciale onderwijsvoorzieningen. Ook de implementatie van HGW komt aanbod: wat zijn succesfactoren en hoe houden we Handelingsgericht werken levend?

Voor: docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, leidinggevenden, leer- en gedragsspecialisten en voor andere deskundigen in en rondom scholen voor voorgezet onderwijs, zoals orthopedagogen, schoolpsychologen en schoolmaatschappelijk werkers.

Bestel Handelingsgericht werken in het voortgezet Onderwijs.

Add a Comment