Nieuws

Verbetering als dagelijkse routine: praktische wijsheid in onderwijs en onderzoek

Afbeelding

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao op donderdag 6 november 2014.


Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs

Afbeelding

Pameijer, N. & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven: Acco.


Trainingsmateriaal bij “Succesvol omgaan met gedragsproblemen”.

Afbeelding

Wolf, K. van der, Beukering, T. van & Veldkamp, T. (2014). Succesvol omgaan met gedragsproblemen. Trainingsmateriaal bij gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco.


Hommage aan Kees van der Wolf

Afbeelding

Time Time that is intolerant Of the brave and innocent, And indifferent in a week To a beautiful physique, Worships language and forgives Everyone by whom it lives; Pardons cowardice, conceit, Lays its honours at their feet. W.H. Auden


Interview van Walter van de Calseyde met Tanja van Beukering in Tijdschrift Intern Begeleiders.

Afbeelding

Interview van Walter van de Calseyde met Tanja van Beukering (2013). Tijdschrift Intern Begeleiders, 3 (4), 12-14.


Bijdrage de Onderwijsadviseurs aan TV uitzending spraakmakende zaken

Afbeelding

Er dreigt een onzekere toekomst voor kinderen met autisme in het onderwijs. Door de voorgenomen inperking van het speciaal onderwijs, zullen steeds meer kinderen met leermoeilijkheden of een gedragsstoornis zijn aangewezen op een gewone school. Een uitzending met bijdrage van Kees van der Wolf