Home

 Welcome at Education Consultants

The Education Consultants is a consulting firm founded by Dr. contemporary education. Kees van der Wolf and Dr.. Tanja Beukering. Our mission is to optimize teaching and upbringing process. In addition, both teachers, parents and the child involved. All of our offer, in what concerned in the process of teaching it also focuses, is designed to prevent stagnation, to solve or the best possible guidance.
 

Latest news

Posted on 19 juni 2023 in Homepage slider, Nieuws, Publicaties, Tanja van BeukeringLeave a comment

Beukering., T. van & Bosma, T. (2023). Succesvol opleiden in het MBO. Praktische kwaliteitsaanpak voor onderwijs, begeleiding en studentondersteuning. Den Haag-Leuven: Acco.

Posted on 12 september 2015 in Homepage slider, Kees van der Wolf, NieuwsComments Off

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao op donderdag 6 november 2014.

Posted on 3 maart 2015 in Homepage slider, Homepage slider-en, Kees van der Wolf, Nieuws, Publicaties, Tanja van Beukering 1 Comment

Pameijer, N. & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven: Acco.

Posted on 5 december 2014 in Homepage slider, Kees van der Wolf, Nieuws, Publicaties, Tanja van BeukeringComments Off

Wolf, K. van der, Beukering, T. van & Veldkamp, T. (2014). Succesvol omgaan met gedragsproblemen. Trainingsmateriaal bij gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco.

Read all news