Publicaties

Handelingsgerichte diagnostiek en indicatiestelling in het REC:

Afbeelding

Koning, W., Bakker, H.E., Pameijer, N., Beukering, T. van & Pijnenburg, H.M. (2003). Handelingsgerichte diagnostiek en indicatiestelling in het REC: een discussie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42 (9), 393 – 395.


Voices on Inclusion

Afbeelding

Martin, D. & Wolf, K. van der (2002). Voices on Inclusion. In J. Sayer (Ed). Opening Windows to Change. A Case Study of Sustained International Development (pp. 23-39). Oxford: Symposium Books.


Toelaatbaarheidsbepaling en handelingsgerichte diagnostiek:

Afbeelding

Beukering, T. van & Pameijer, N. (2002). Toelaatbaarheidsbepaling en handelingsgerichte diagnostiek: van gescheiden circuits naar functionele afstemming. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41 (9), 470 – 473.


Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek:

Afbeelding

Meijer, W., Pameijer, N. & Beukering, T. van (2001). Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek: implementatie en keuzeproces. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40 (6), 300 – 312.


Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek:

Afbeelding

Beukering, T. van, Meijer, W. & Pameijer, N. (2001). Consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte diagnostiek: overeenkomsten en verschillen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40 (1), 24 – 37.


Interne begeleiding in het basisonderwijs:

Afbeelding

Beukering, T. van, Meijer, W. & Roede, E. (2001). Interne begeleiding in het basisonderwijs: onderzoek en praktijkvisies in perspectief. Leuven: Acco.