Publicaties

Kopstukken van de orthopedagogiek

Afbeelding

Wolf, K. van der (2006). Frits Grewel (1898-1973), neuroloog, kinderpsychiater en orthopedagoog. In J.D. van der Ploeg (Red), Kopstukken van de orthopedagogiek (pp. 53-65). Rotterdam: Lemniscaat.


Pedagogische kwaliteit in de basisschool

Wolf, K. van der (2006). De leerkracht en de ouders. In G. Geerdink, M. Volman & W. Wardekker (Red.), Pedagogische kwaliteit in de basisschool (pp. 145-154). Baarn: HBuitgevers.


Op zoek naar het perspectief van jongeren.

Afbeelding

Enthoven, M. & Wolf, K. van der (2006). Veerkracht in het Mytylonderwijs: Op zoek naar het perspectief van jongeren. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45, 56-71.


Teachers’ personal constructs on problem behaviour:

Afbeelding

Beukering, J.T.E. van, Touw, J.M.F. & Everaert, H. (2005). Teachers’ personal constructs on problem behaviour: towards professional development. Paper presented at the International Practitioner Research Conference & Collaborative Action Research Network Conference (PRAR 2005), Utrecht, The Netherlands, November 4-6, 2005.


Persoonlijke constructen van leraren over gedragsmoeilijke leerlingen:

Afbeelding

Beukering, T. van & Touw, H. (2005). Persoonlijke constructen van leraren over gedragsmoeilijke leerlingen: via reflectie naar zelfinzicht en professioneel handelen. In H. Jansen (red.), Levend leren. Ontwikkeling, onderzoek en ondersteuning binnen het pedagogisch werkveld (pp. 143-157). Utrecht: Agiel.


Ontzorgen: een kritische analyse van zorgprojecten in het VMBO.

Afbeelding

Wolf, J.C. (2005) Ontzorgen: een kritische analyse van zorgprojecten in het VMBO. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 325-337